Bezpečnostní upozornění pro nošení dětí

Bezpečnostní upozornění       

 

- řiďte se svým instinktem a dbejte o bezpečí Vašeho dítěte

- používáním šátku nesete za své dítě veškerou zodpovědnost vy sami

- pečlivě si přečtěte všechny příbalové instrukce

- dodržujte návody na použití a údržbu

- před použitím se ujistěte, že šátek nemá žádné vady 

- používejte pouze úvazy úměrné věku a velikosti Vašeho dítěte (novorozenci a kojenci, který ještě sám neudrží hlavičku, ji vždy fixujte)

- zajistěte dítěti dostatečný přísun vzduchu

- dávejte pozor na předměty, na které dítě může dosáhnout (zejména horké nebo ostré předměty, otevřený oheň apod.)

- zajistěte dítěti ergonomickou polohu (kolena výš, než zadeček pozice "M")

- dbejte na pečlivé zakončení uzlem, který zůstane pevně na svém místě a nemůže se rozvázat

- zajistěte dítěti dostatečné množství látky pod zadečkem, ujistěte se, že ze šátku nemůže vypadnout

- nenechávejte dítě se šátkem o samotě

- vyhněte se skokům a otřesům nebo jiným situacím, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečí Vašeho dítěte

- neřiďte dopravní prostředky s dítětem v šátku

- při trénování nového úvazu vždy zabezpečte dítě tak, abyste zabránili jeho případnému pádu (s druhou osobou, nad měkkou podložkou apod.)

- šátek nikdy nedokáže nahradit bezpečnostní pásy, dítě v autě převážejte vždy pouze v autosedačce